Dataanvändning

Värdedriven dataanvändning

Våra experter samarbetar intensivt med dina affärs- och datasakkunniga för att hjälpa dig att få ut mesta möjliga av dina data. Med vår hjälp kan du få dataanvändningen att stödja din affärsutveckling!

Vad?

Med vår hjälp kan du få rapporter till alla organisationsnivåer som tillgängliggörs för medarbetarna och stödjer deras uppdrag och mål.

Vi samarbetar intensivt med din affärsverksamhet för att utforma rätt typ av datadrivna lösningar, som instrumentpaneler och modeller för dina behov.

Med vårt stöd kan du använda data på ett effektivt sätt. Vi kan även skapa rapporter för olika datahanteringslösningar/-system för att ge dig insyn i dina driftdata.

Vi hjälper dig att organisera och upprätthålla dina data med datakataloger och datastyrningsmodeller i rätt storlek.

Varför?

  • Visualisera en hög volym av data i ett användarvänligt format.
  • Automatisera viktiga rapporter för din verksamhet för att säkerställa kvaliteten i dem och minimera manuellt underhållna halvautomatiserade rapporter.
  • Inhämta affärskunskap från dina datatillgångar för att lära dig mer om affärsverksamheten, kunderna och processerna.
  • Dataplattformar som möjliggör en vy på företagsnivå över dina affärsdata. 

Värde

  • Rätt information vid rätt tidpunkt, och som är visualiserad för dina medarbetare, leder till bättre affärsbeslut.
  • Genom att visualisera driftdata i dina system får dina data- och utvecklarteam en övergripande vy över lösningarna som skapats och information, såsom den byggda processen, dataflöden och datakvalitetskontroller för framtida utveckling.

Är du intresserad?
Kontakta oss