Datakonsultation

Värderesa för affärsdata

Våra dataexperter sammanför affärsverksamhet och data genom att agera som tolk och bistår med stöd för dina olika affärsfunktioner.

Vad

Vi hjälper din affärsanvändare att skapa datavänliga krav, planer och designer, och påskynda små och stora datainitiativ för att skapa affärsvärde.

Vårt mål är att stödja dina affärsexperter och öka deras färdigheter och kunskaper gällande datahantering, så att din organisation blir mindre beroende av externa partners.

Vi erbjuder tjänster som POC, förstudier och skapande av framtidsplaner.

Varför?

  • Vi gör saker lite annorlunda, för ditt bästa. Därför tror inte vi på att sälja dyra projekt som varar i flera månader med inbyggda planerings- och designfaser innan den faktiska implementeringen genomförs.
  • Bryggan mellan den nuvarande statusen och målstatusen saknas ofta när konsultföretag lämnar sina anbud. Vi förklarar, visualiserar och planerar resan mot målstatusen, så att du kan utvärdera den innan du fattar beslut om att investera i större implementeringsprojekt.
  • Vi tror att äkta samarbete och värde skapas tillsammans med våra kunder, och detta är hur vi uppnår mervärde för dig på lång sikt.

Värde

  • Du ska inte behöva binda dig till leverantörer innan den faktiska planeringen och designen är klar.
  • Med en mindre investering kan du granska din nuvarande status, definiera din målstatus och planera hur du ska uppnå den.
  • Det här tillvägagångssättet är utformat för ditt eget bästa, eftersom det inte binder dig till oss, och du kan alltid implementera det med din egna personal.

Är du intresserad?
Kontakta oss