Dataplattformar

Data på rätt plats vid rätt tidpunkt

Vi kombinerar dina affärsbehov, färdigheter och kunskaper samt strategier med vår expertis inom datahantering och sedvanliga tekniker för att skapa en dataplattform som holistiskt betjänar dina affärsfunktioner.

Vad

En väldesignad dataplattform utgör kärnan i värdedrivet dataarbete, som är anpassat till din verksamhet, din IKT och dina datastrategier samt behov. Det möjliggörar och sätter en grund för det faktiska värdet som skapas i dina kärnverksamhetsprocesser och -funktioner.

Oberoende av om det är lokalt eller i molnet, bygger vi tillsammans en plattform som betjänar dina behov.

Våra experter har byggt dataplattformar på Azure Fabric, Snowflake och SQL Server: plattformen väljs alltid efter dina behov.

Vårt mål är att bygga dataplattformar som kräver minimalt med dagligt underhåll. Detta tillvägagångssätt tillämpas i planerings-, design- och implementeringsfaserna för att generera mer tid för utveckling av plattformen och beakta hur data kan utnyttjas i dina processer och din verksamhet.

Varför?

  • En modern dataplattform fungerar som en datamarknadsplats för affärsverksamhet och uppfyller affärsbehov genom att utnyttja interna och externa data på rätt plats i rätt tid.
  • En modern dataplattform kan hantera ett brett utbud av data, både strukturerade och ostrukturerade, för att skapa en miljö som enklare kan justeras och modifieras för att uppfylla behoven hos ditt företag.
  • En väldesignad plattform ger ditt företag en vy på företagsnivå över din affärsverksamhet och möjlighet att öka potentialen för att skapa datadrivet värde.
  • Ökning av datavolymer i företag och organisationer kräver centraliserade dataplattformar, vilka möjliggör en vy på företagsnivå över företagets data. 

Värde

  • Affärs- och datadrivna lösningar betjänar båda parterna, affärsverksamhet och IT, utan att kompromissa om ett värdedrivet tillvägagångssätt.
  • Lösningar med ett minimum av underhåll/hantering frigör mer tid att fokusera på utvecklingen av plattformen och skapandet av affärsvärde.
  • Din övergripande årliga kostnad för plattformsunderhåll blir lägre, vilket innebär att du kan investera i skapandet av värde, istället för på underhåll/hantering av en plattform.

Arkitekturer för olika scenarier

  • Compact: För små lösningar
  • Enterprise Data Warehouse (EDW): för storskaliga lösningar
  • Data Mesh, Fabric: för små och stora organisationer

Är du intresserad?Kontakta oss