”Evitec har varit vår pålitliga partner inom business intelligence och datahantering i flera år. Vi har lyckats öka vår datakvalitet avsevärt, förbättra både intern och extern rapportering samt aktualiteten. Vi värdesätter det okomplicerade samarbetet mellan oss och Evitec.”