Kundberättelse

Kunskapshantering länkar samman högsta ledningen och operativa aktiviteter

Lahti Aqua byggde ett Smart Aqua-system med hjälp av Evitec.

Lahti Aqua, en leverantör av vattentjänster till 140 000 personer, förbättrar sin verksamhet med hjälp av den senaste rapporterings- och molntekniken. Microsoft Azure-datalagret och Qlik Sense-rapporteringslösningen kombinerar Lahti Aquas ledningsrapportering och operativa databehandling till ett unikt paket för att driva verksamhetsutveckling: Smart Aqua-systemet.

Lahti Aqua, som existerat i över 100 år och ansvarar för tjänster av vattenförsörjning för 140 000 invånare i Lahtis regionen, är närvarande i det dagliga livet för individerna i närområdet: driften av vatten- och avloppstjänster har en betydande inverkan på vardagen för varje person. Lahti Aquas mål är inte bara att upprätthålla den nuvarande tjänsten, utan också att utveckla den och sin egen verksamhet. För att stödja denna utveckling har Lahti Aqua med hjälp av Evitec Solutions, byggt ett Smart Aqua-system, unikt i Finland, som analyserar och använder data från vattenverkets verksamhet för att stödja beslutsfattande på flera nivåer.

– Vi använder systemet för att integrera den information som både finansavdelningen och den högsta ledningen behöver i rapporter. Dessutom används systemet på operativ nivå för att bearbeta pumpstationsdata om läckagevatten, samt för att rapportera exempelvis elförbrukning och personaldata. Vi kan även automatisera en jämförelse av EK:s statistiska uppgifter om sjukfrånvaro på både företags- och enhetsnivå”, säger Mika Kujala, CFO på Lahti Aqua.

Vid utvecklingen av ett mångsidigt kunskapshanteringssystem var det viktigt att inte bara ta hänsyn till den information som är relevant för utvecklingen av företagets egen verksamhet, utan också Lahti Aquas koncernstruktur, som påverkar den finansiella rapporteringen och de särskilda kraven i lagen om vattenförvaltning och stadskoncernen.

I datahanteringen är operativa data också ett verktyg för riskhantering

En intressant dimension av det nya systemet är de möjligheter det ger för användning av operativa data. Enligt pumpstationsdata pumpas exempelvis mer än 10 miljoner kubikmeter avloppsvatten, men kunderna faktureras endast för 7,1 miljoner kubikmeter. Denna skillnad beror bland annat på att regnvatten och smältvatten kan komma in i avloppssystemet och att det inte är lämpligt att behandla dem i ett vattenreningsverk på samma sätt som avloppsvattnet. Det är dock värt att notera att Lahti Aqua har en av de lägsta läckagefrekvenserna i landet.

– Onödig vattenrening förbrukar elektricitet, vilket varken är bra för miljön eller för ekonomin. Å andra sidan handlar det också om riskhantering. Vi kan nu se på kartan var i rörledningen mer vatten strömmar genom pumpstationerna än vad som borde ha samlats in från tidigare delar av rörledningen – detta tyder antingen på en läcka eller olämplig användning. Vi kan sedan lokalisera riskområden och ta hänsyn till dessa, till exempel när vi gör underhålls- och investeringsplaner. De 12 miljoner raderna med pumpstationsdata på Smart Aqua-kartan skapar därmed möjligheter att göra saker på ett helt annat sätt än tidigare”, säger Kujala.

Ny teknik tillsammans: Microsoft Azure-datalagret och Qlik Sense-rapportering

– Vi bad tre leverantörer om en proof-of-concept-version för att visa vad de kunde göra med vår data. Baserat på detta valde vi Evitec Solutions som vår partner. Vårt samarbete har varit utmärkt. Efter att själv ha varit involverad i olika systemprojekt kan jag säga att Evitecs projektledare är en av de bästa jag har arbetat med. Samarbetet med Evitecs team har också varit flexibelt och lösningsorienterat.

Jag uppskattar särskilt teamets förmåga att brainstorma och ifrågasätta, de vågade ta ansvar för vårt samarbete”, säger Kujala.

Lahti Aquas system kombinerar en mängd information från olika källor. Mängden data varierar från säsong till säsong, och för att systemet ska kunna vidareutvecklas måste datalagerlösningen kunna hantera en ännu större datamängd. På grund av behovet av skalbarhet valdes Microsoft Azure SQL Data Warehouse som datalagerlösning. Qlik Sense valdes som rapporteringsverktyg eftersom det inte kräver att ett separat tillägg installeras på slutpunkterna för att visa rapporter, så att en utökad användarbas inte skapar ytterligare arbete för underhåll. Användarvänligheten och det visuella intrycket av Qlik Sense var definitivt den viktigaste faktorn när vi bestämde oss för systemet.

– Inledningsvis fick vi också frågan varför vi behövde ytterligare ett informationssystem. När vi väl hade tillgång till vårt Smart Aqua-system försvann dessa frågor snabbt och som då istället öppnade upp för nya analysmöjligheter. Uppgifterna i Smart Aqua är alltid aktuella, eftersom de uppdateras varje natt. På så sätt har ledningen alltid aktuella försäljningsdata per segment och per kund, både i euro och kubikmeter, utan att behöva förbereda och skicka separata rapporter. Detsamma gäller för analysen av hela koncernens ekonomiska resultat samt till det enskilda kostnadsstället. Vi gillar systemets användarvänlighet och anpassningsbarhet”, säger Kujala.