Kundberättelse

Evitec Solutions levererade hypoteksbankssystem till Oma Sparbank

Foto: OmaSp

Finlands största sparbank Oma Sparbank valde Evitec Solutions till leverantör av datasystemet för sin hypoteksbanksverksamhet. Med systemet hanteras automatiserat säkerhetspoolen av säkerställda obligationslån. Implementeringsprojektet var en nyckelfärdig lösning, som omfattade allt från lämplighetsanalyser av lånestocken och stöd i processen för ansökan om koncession till systemets stabiliseringsskede. Hela projektet genomfördes med snabb tidtabell på mindre än sex månader.

— På valet av hypoteksbanksleverantör inverkade framför allt två faktorer: Evitecs ingående insikt i affärsverksamheten och deras tidigare erfarenheter av framgångsrika och snabba leveranser av hypoteksbankssystem, berättar Tuomas Heikkinen från Oma Sparbank som ansvarade för projektet.

Projektet genomfördes i en multileverantörsmiljö tillsammans med Samlink, som producerar banksystemtjänster till Oma Sparbank. Resultatet var ett system som fyller kundens behov och som ger en automatiskt optimerad säkerhetspool för säkerställda obligationslån samt rapporter och analyser för den operativa affärsverksamheten och värderingen av obligationslån.

— Vi har tidigare levererat motsvarande lösning till Finlands Hypoteksförening, varför de krävande integreringarna med andra system inte medförde några problem, berättar Evitecs produktägare Tino Silfver.

Hypoteksbanksverksamhet är förenat med koncessionskrav, som Evitec Solutions sedan tidigare har erfarenhet av. De krav som lagstiftningen ställer hade redan beaktats i själva lösningen.

— Detta var vårt första gemensamma projekt, men Evitec har efter det varit vår partner i ett projekt i anslutning till ECL-kalkylering och byggt upp lösningar för investeringsrådgivningens stöd och rapportering, avslutar Heikkinen.

Projektet

Evitec Solutions levererade Oma Sparbankens hypoteksbankssystem. Projektet genomfördes i en multileverantörsmiljö och det tog cirka sex  (6) månader.

Oma Sparbank

Oma Sparbank Abp är Finlands största sparbank. Bankens över 200 000 kunder betjänas lokalt av cirka 450 experter vid 45 kontor över hela landet. Kapitaltäckningen ligger på en utmärkt nivå och bankens lönsamhet hör till de bästa inom branschen med en balansräkning på 5,3 miljarder euro. Oma Sparbank är noterad på Nasdaq Helsingfors. En betydande del av de anställda äger bolagets aktier. Oma Sparbank lovar erbjuda den bästa bankservicen på orten i alla ärenden i anslutning till kundernas vardagsekonomi via både kontor och digitala servicekanaler.

Evitec Solutions

Evitec Solutions är ett företag som levererar systemlösningar och konsulttjänster för finansbranschen. Evitec är grundat år 1992. Evitecs kontor finns i Esbo, Tammerfors, Björneborg, Lahtis, Villmanstrand, Tallinn och Stockholm.

Foto: OmaSp

Vad vi har gjort