Kundberättelse

Hypo valde Evitec Solutions för hypoteksbankens verksamhetsstyrning

Hanteringen av säkerheter effektiviserar finansinstitutets verksamhet

Det omfattande strategiska utvecklingsprojektet hos Hypo, Finlands enda kreditinstitut specialiserat på boende, kulminerade i det datasystem som levererades av Evitec. I och med det nya systemet är Hypo redo för mer mångsidig kapitalanskaffning, när säkerställda obligationer läggs till alternativen. Datasystemet har en viktig roll förutom i hypoteksbankens dagliga affärsverksamhet också vid erhållandet och upprätthållandet av myndighetstillstånd och internationella kreditbetyg. Projektet genomfördes med ambitiös tidtabell och krävde intensivt samarbete mellan kunden och Evitec Solutions.

Hypos långa historia som sträcker sig ända till år 1860 får ett nytt kapitel, när Hypo för första gången inleder emission av säkerställda obligationer. Behovet att göra kapitalanskaffningen mångsidigare bottnar i den snabba förändringen inom finansbranschen i Finland och internationellt.

— Tillgången och priset på pengar är väsentligt bättre i fråga om säkerställda obligationer än obligationer utan säkerhet både i dagens läge och i framtiden. Vi startade därför ett utvecklingsprojekt, där en viktig del gick ut på att skaffa ett datasystem som lämpar sig för våra behov, berättar Hypos ekonomi- och redovisningsdirektör Aija Kontinen.

Med hjälp av det nya datasystemet kan Hypo 2016 börja emittera säkerställda obligationslån (covered bonds). Kärnan i systemet utgörs av hantering av säkerhetspooler och rapportering. Hypoteksbanksverksamheten innebär att Hypo kan upplåna kapital från marknaden till förmånligare pris, vilket i sin tur återspeglas i ett mer konkurrenskraftigt kreditpris också för slutkunderna.

Förutom att datasystemet producerar information för styrningen av den dagliga affärsrörelsen inom hypoteksbanksverksamheten, används systemet också för olika former av affärs-, ratinginstituts- och myndighetsrapportering. Ett fungerande datasystem var också en förutsättning för att beviljas koncession av Finansinspektionen.

— Vi blev redan i offertskedet övertygande om Evitecs affärskompetens. De förstod bankaffärsverksamheten som bransch överlag och framför allt hanteringen av säkerheter och obligationer i datasystemen inom vår sektor. De visade också prov på sin förmåga att anpassa systemet efter våra behov. Exempelvis beredde den krävande integreringen med Samlinks system och övriga system inga problem, säger Kontinen.

Ambitiös tidtabell och smidigt samarbete

Vi hade reserverat cirka ett år för uppbyggnaden av datasystemet, vilket är en ambitiös tidtabell inom branschen. Både leverantören och kunden måste till fullo förbinda sig till samarbetet.

— Vi undvek oväsentligheter och koncentrerade oss hela tiden på det väsentliga. Evitecs projektchef och experter var hela tiden insatta i den tidtabell och de mål som vi satt upp och deras driftighet och det smidiga samarbetet spelade en nyckelroll för projektets lyckade utfall. Ett särskilt tack går till projektchefen, som hade förmågan att lyssna och förstå våra behov och med framgång kunde översätta dem till det tekniska språket, berättar Kontinen.

— Vårt team omfattar en enligt finska mått betydande koncentration av finansiell datasystemkompetens, som möjliggjorde att projektet kunde genomföras så här smidigt, teamet förtjänar ett stor tack för det. Vi upplevde också hela tiden under projektets gång att samarbetet med Hypo var okomplicerat och effektivt, säger Evitecs projektchef Tino Silfver.

Erfarenheten av motsvarande system inom finanssektorn var till stor hjälp för det lyckade projektutfallet: 

— Även om vi har tidigare erfarenhet av motsvarande system och vår lösning i viss mån kan reproduceras för våra kunder, är finansbranschens system alltid specialprojekt: lösningen måste anpassas efter kundens affärsverksamhet. Dessutom är utformningen av branschens system, utöver de krav som lagstiftningen ställer, också förenad med ett stort ansvar för att systemet ska fungera såväl gentemot kunden som kundens egna kunder – oss vanliga finländare, fortsätter Silfver. 

— Vi är mycket nöjda med både samarbetet och slutresultatet och är ivriga på att inledda hypoteksbanksverksamheten, avslutar Kontinen. 

Var du intresserad?

Kontakta oss:

Tino Silfver

Financial & Industry Solutions

+358 40 828 9963

Vad vi har gjort