Kundberättelse

Sparbanksgruppen har driftsatt Evitec Solutions Bonds och därmed ökat automatisering och effektiviserat rapporteringen

Sp-Hypoteksbank som hör till Sparbanksgruppen och Sparbankernas sammanslutning har börjat använda Evitecs IT-lösning för hypoteksbanksverksamhet, Evitec Solutions Bonds. Implementeringen bidrog till såväl högre automation som effektivare rapportering.

Sp-Hypoteksbank ansvarar för Sparbanksgruppens kapitalanskaffning med bolån som säkerhet genom att emittera säkerställda obligationer. Evitecs system valdes för dess mångsidiga egenskaper, och det långvariga samarbetet underlättade också valet.

– Sp-Hypoteksbank är en del av en bankgrupp, vilket ställer specifika krav på systemen. Evitec Solutions har erfarenhet av motsvarande projekt och systemet stöder kraven till fullo med avseende på vår affärsmodell, berättar verkställande direktören för Sp-Hypoteksbank Abp Tero Kangas.

Kunden eftersträvade långsiktiga fördelar, som automatisering och effektivare rapportering. Därtill kunde den lagändring (lagen om hypoteksbanker och säkerställda obligationer) som trädde i kraft under projektets gång beaktas i planeringen, vilket är ett bevis på systemets flexibilitet.

– Vi uppnådde alla mål som ställts för projektet. En förutsättning för det framgångsrika utfallet var den flexibilitet och mångsidighet som Evitecs system erbjuder. Vi är på alla sätt nöjda med resultatet – i projektet arbetade vi alla mot samma mål, sammanfattar Kangas.

Axel Waal, projektchef från Evitec Solutions, bekräftar detta och konstaterar:

– Byte av ett system till ett annat omfattar otaliga detaljer som måste beaktas, eftersom det nya systemet måste fungera ännu bättre och säkrare än det tidigare systemet. Projektet fördes i mål med gemensamma krafter tack vare såväl kundens som våra experters kompetens och erfarenhet.

Projektet
Evitec levererade Sp-Hypoteksbankens hypoteksbankssystem (Evitec Covered Bonds). Projektet tog cirka tio (10) månader.

Sp-Hypoteksbank Abp har som mål att stärka Sparbanksgruppens förutsättningar genom konkurrenskraftig kapitalanskaffning och genom sin egen verksamhet främja genomförandet av Sparbanksgruppens strategi. Sp-Hypoteksbank har ingen självständig kundaffärsverksamhet eller ett eget servicenät, utan de Sparbanker som hör till Sparbankernas sammanslutning förmedlar och säljer bostadskrediter till Sp-Hypoteksbank.

Evitec Solutions Bonds är en lösning som omfattar alla tjänster i anslutning till verksamheten i en hypoteksbank. Den innehåller en automatiserad och optimerad säkerhetspool för hantering och emission av obligationer, lagstadgad rapportering och rapporter i anslutning till affärsverksamheten samt analys.

Vad vi har gjort