”Uppgraderingen av versionen har gett oss betydande fördelar jämfört med den tidigare produktionsversionen. Vi har uppnått kostnadsbesparingar och den tekniska kvaliteten har förbättrats jämfört med fjolåret.”