Databasadministration (DBA) tjänster

Databasadministrativa uppgifter kräver specifik expertis och resurser från ditt interna team, för att hålla jämna steg med teknologiutvecklingen. Utkontraktering av den dagliga verksamheten av databasserverver är därför oftast det mest effektiva.

Vad?

Evitec Solutions DBA-tjänster tillhandahåller kundorienterade lösningar för att uppfylla alla dina behov – från databasdrift med full service till prestandaoptimering, från problemlösning till databasplanering, implementering och utveckling samt migreringsprojekt.

Vårt utsedda team av databasexperter med årtionden av erfarenhet av komplexa databasmiljöer är väl förberedda för att hantera alla dina utmaningar.

DBA-teamet fokuserar främst på Microsoft-teknik, men har även kunskapen att arbeta med andra tekniker, såsom DB2 och MySQL.

Varför?

 • Du kan utkontraktera hela hanteringen av databasdriften.
 • Stor förståelse för dina behov, särskilt inom finans- och banksektorn.
 • Evitec Solutions tillhandahåller en bekymmersfri upplevelse med dina data.
 • Verksamhetsmodell baserad på ITIL-standarder.

Värde

 • Möjlighet till stöd 24/7 (SLA-beroende).
 • Högklassig teknisk expertis 
 • En enda kontaktpunkt (Single Point of Contact, SPOC).

Relaterade tekniker

 • MS SQL Server
 • Azure SQL
 • MySQL
 • DB2

Är du intresserad?Kontakta oss