Kontinuerliga tjänster

Du kan tryggt utkontraktera din viktiga bank- och försäkringsverksamhets kontinuerliga tjänster till oss. Förutom tredjepartsprodukter driver vi databaser, integrationsplattformar, datalager och har en hög kapacitet för att ta över skräddarsydda äldre applikationer.

Kontinuerliga tjänster

Vi hanterar för närvarande över 100 viktiga affärsapplikationer för bank, utlåning, förmögenhetsförvaltning och betalningar med vårt team av tekniska experter och domänexperter. 

Vi arbetar i servicenivåerna 2–4, exklusive slutanvändarsupport på första nivån, lokal infrastrukturdrift och arbetsstationer. 

Vår kundtjänst betjänar dig med utökade servicetider på engelska. 

Vår verksamhet följer noggrant bästa praxis i ITIL-processer och har granskats av olika tredje parter.

Vi erbjuder support- och underhållstjänster för skräddarsydda äldre kundapplikationer. När vi tar över den skräddarsydda mjukvaran följer vi en strukturerad process som omfattar:

 • Riskanalys för att definiera nödvändig SLA
 • Granskning och uppdatering av dokumentation vid behov
 • Kompetensuppbyggnad – och se till att den ständigt utvecklas
 • Kontrollera GDPR-efterlevnad
 • Teknisk kapacitet – åtkomsträttigheter, integrationer och övervakning
 • Arbeta genom incident-, förändrings- och problemhantering, efter ITSM
 • Kommunicera med företag och leverantörer, till exempel tillhandahålla information om fel eller förbättringar relaterade till tjänsten/applikationerna
 • Eskaleringskanaler till applikationsleverantören (om inte Evitec Solutions), implementering av uppdateringar och korrigeringar etc.

Varför?

 • Som kund kan du utkontraktera skötseln av IT-tjänsten.
 • Evitec Solutions tillhandahåller en garanti för att tjänsten fungerar.
 • Verksamhetsmodell baserad på ITIL-standarder och -praxis.
 • ITSM och rapporteringsverktyg.
 • Anpassad service efter dina behov.

Värde

 • En enda kontaktpunkt (Single Point of Contact, SPOC).
 • Du behöver inte använda dina egna resurser för att hantera systemen.
 • Högklassig teknisk expertis
 • Incident-, problem- och förändringshantering.
 • Hantering av tjänsteförfrågningar.
 • Mindre utvecklingssamordning. 
 • Kompetens inom DBA och integrationsarbete.

Är du intresserad?
Kontakta oss