Kundberättelse

Evitec Solutions utvecklade ett agilt system för kunskapshantering för Kymen Vesi

Kymen Vesi tillhandahåller tjänster för vattenhantering och stödjer även vattenhantering i samarbete med andra aktörer. Vattenkvaliteten och verksamheten samt säkerheten och ekonomin är viktiga hörnstenar för företaget. När Kymen Vesi insåg behovet av att bygga ett system för kunskapshantering valdes Evitec Solutions som leverantör, då företaget har erfarenhet av att bygga lösningar för kunskapshantering och samarbetat med vattenverk.

– Vi ville förbättra vår kunskapshantering”, säger Jaana Pulkkinen, utvecklingschef på Kymen Vesi. – I konkreta termer innebär detta exempelvis att förenkla övervakning av viktiga indikatorer. Projektet kommer också att fortsätta utveckla importen av data från fjärravlästa mätare till faktureringssystemet”, säger Pulkkinen.

Den datamodell som skapats för Kymen Vesis behov tillsammans med de utvalda mätarna kommer att göra det lättare för företaget att förbereda sina egna rapporter och analyser, eftersom mängden manuellt arbete kommer att reduceras. Ett tydligt, enkelt och lättunderhållet system reducerar även antalet fel.

– Det är nu tydligare och enklare att spåra nyckeltal”, säger Pulkkinen.

Lösningen bygger på Power BI som lagrar data i Azure-molnet samt samlar in och kombinerar data från flera källsystem, vilket kan vara tekniskt utmanande och krävande att implementera. De olika källsystemen och deras olika gränssnittspolicyer kräver expertis från leverantören för att säkerställa en smidig överföring av data. Molnbaserade lösningar som bygger på Microsoft Azure är snabba, smidiga och skalbara, vilket innebär att de kräver lite underhåll och är mycket kostnadseffektiva.

Evitec Solutions’ lösning bearbetar data i tre lager. Data laddas och integreras med hjälp av Azure Data Factory i Azure Data Lake, där de lagras och är redo att bearbetas. Data Lake fungerar som en dataplattform för Dedicated SQL Pool (tidigare SQL Data Warehouse), som är tillgänglig i Azure Synapse Analytics. Från datalagret bearbetas och modelleras data till ett rapporterbart format. Slutligen presenteras informationen för slutanvändaren i form av visuella och lättanvända rapporter i Power BI.

– Samarbetet och informationsflödet med Evitec Solutions har varit bra, smidigt och funktionellt, säger Pulkkinen.

Kymen Vesi tillhandahåller högkvalitativa tjänster för vattenhanterings och stödjer även vattenhantering i samarbete med andra aktörer.

Vad vi har gjort